یکی از کشور های محبوب برای مهاجرت، کشور کانادا می باشد کشور کانادا به عنوان پذیرنده تعداد بسیار زیادی مهاجر ایرانی می باشد. مهاجرت به کانادا بر اساس مولفه شایستگی و سرمایه دسته بندی می شود و این دو مولفه باعث ایجاد تنوع  برنامه های مهاجرتی شده است.

در ذیل به موارد مهم برنامه مهاجرتی اشاره می نماییم

مهاجرت نیرو های متخصص

نیرو متخصص جزء اساسی برنامه مهاجرتی کانادا می باشد و به افرادی اطلاق می شود که می خواهند بر اساس تحصیلات یا تجربه کاری خود به کانادا مهاجرت کنند. این برنامه به سه برنامه مجزا اسکیل ورکر ، تجربه کار کانادای، و نیرو ماهر تقسیم می شود.

مهاجرت سرمایه گذاری

یکی از روش های متداول مهاجر کانادا روش سرمایه گذاری است در این روش دولت کانادا و استان های کانادا با دعوت از سرمایه گذاران و افرادی که در حرفه و شغل خود سرآمد هستند مبادرت به جذب سرمایه و اشتغال می نمایند.این برنامه دارای خصوصیات خاص خود می باشد و از لحاظ میزان سن و زبان آموزی و حداقل سرمایه بر اساس هر استان متغییر است

مهاجرت خود اشتغالی

یکی از روش های مهاجرت سرمایه گذاری، روش خود اشتغالی یا self-employed   است برنامه مهاجرتی خود اشتغالی در سطح فدرال اجراء می شود و برای کسانی که قصد مهاجرت به هر نقطه از کانادا به جز استان کبک را دارند است.

مهاجرت به روش اسپانسر شیپ

در مهاجرت از طریق اسپانسر شیپ اگر شما مقیم و یا سیتیزن کانادا بوده و بالای 18 سال داشته باشید می توانید افراد خاصی را تحت کلاس خانوادگی به کانادا بیاورید و آنها هم اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیپ  در زمینه ویزا های فامیلی شامل موارد ذیل می باشد:

  • اسپانسر همسر
  • اسپانسر پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ
  • اسپانسر سایر افراد واجد شرایط

هر کدام از این افراد که تحت برنامه مهاجرت کانادا به روش اسپانسر شیپ شوند می توانند در کانادا زندگی تحصیل و کار کنند و فرد اسپانسر کننده با امضاء قرارداد تعهد به تامین هزینه های خوراک پوشاک و مسکن فرد اسپانسر شونده در مدت زمان مشخص را میدهد .

اگر در استان های غیر از کبک هستید این قرارداد را با IRCC   یا همان اداره مهاجرت کانادا و اگر در استان کبک هستید با MIDI   یا همان اداره مهاجرت  استان کبک خواهید بست.

قرارداد (agreement)  مجزایی هم بین فرد اسپانسر کننده و فرد اسپانسر شونده باید امضاء شود که طرفین مسولیت های خود را خوب می دانند.